مشاوره، آموزش، انتشارات

btcYazd_0746d6_1649758550.png
btcYazd_a5e251_1649673425.png
btcYazd_4537d7_1647429681.png
btcYazd_f822ba_1646565374.png
btcYazd_0a12f8_1646567203.jpg
btcYazd_959f56_1646652816.jpg
btcYazd_e5fa0e_1646652671.jpg


نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

دارنده نمایندگی انحصاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

تقویم آموزشی

عنوان دوره آموزشی شروع ثبت نام شروع دوره مدت دوره هزینه(ريال) ثبت نام
دوره مجازی صادرات و واردات در مناطق آزاد و ویژه به همراه سامانه های مربوطه 1401/01/01 1401/03/11 4 ساعت 4,900,000 ثبت نام
دوره مجازی سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی) 1401/01/01 1401/02/29 4 ساعت 4,900,000 ثبت نام
بازایابی دیجیتال 1400/12/10 1400/12/19 80 ساعت 69,000,000 ثبت نام
دوره آموزشی POST-DBA 1400/12/01 1401/01/25 250 ساعت 250,000,000 ثبت نام
دوره عالی مدیریت کسب و کار DBA 1400/12/16 1401/03/19 512 ساعت 604,000,000 ثبت نام
دوره عالی مدیریت کسب و کار EMBA 1400/12/16 1401/03/25 704 ساعت 312,000,000 ثبت نام
دوره مجازی تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین‌الملل 1401/01/01 1401/02/08 4 ساعت 4,900,000 ثبت نام
دوره مجازی دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex 1401/01/01 1401/02/22 20 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی تربیت کارشناس حمل و نقل بین الملل 1401/01/01 1401/03/17 36 ساعت 29,000,000 ثبت نام
دوره مجازی تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین الملل 1401/01/01 1401/03/11 30 ساعت 15,000,000 ثبت نام
دوره مجازی جامع ثبت سفارش از طریق سامانه NTSW, خرید و فروش ارز در سامانه نیما و اظهار از راه دور در EPL (دوره ۷۹) 1400/12/10 1401/01/23 28 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی اینکوترمز2020 1401/01/01 1401/02/19 12 ساعت 9,000,000 ثبت نام
دوره مجازی امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی) 1401/01/01 1401/03/03 21 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل 1401/01/01 1401/01/20 80 ساعت 35,000,000 ثبت نام
دوره مجازی مدیریت خرید تدارکات و قراردادهای داخلی 1401/01/01 1401/03/29 27 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی مدیریت خرید و سفارشات خارجی 1400/12/20 1401/01/25 27 ساعت 19,000,000 ثبت نام
مشاهده همه دوره‌ها

نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

  • سازمان مدیریت صنعتی
  • مرکز آموزش بازرگانی
اخبار و تازه‌های آموزش و پژوهش
برخی از مشتریان
برخی از دانش‌آموختگان دوره‌های عالی مدیریت کسب و کار