مشاوره، آموزش، انتشارات

btcYazd_44e5d8_1584653491.jpg
btcYazd_00a398_1582440153.jpg
btcYazd_dd4263_1582437938.jpg
btcYazd_a09b1a_1581322455.jpg
btcYazd_305966_1581760102.jpg
btcYazd_d6ae12_1579424074.jpg
btcYazd_1e7055_1579424250.jpg
btcYazd_9776e9_1578551937.jpg
btcYazd_477e79_1578394269.jpg
btcYazd_b5d3c1_1575710618.jpg


نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

دارنده نمایندگی انحصاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

تقویم آموزشی

عنوان دوره آموزشی شروع ثبت نام شروع دوره مدت دوره هزینه(ريال) ثبت نام
سومین دوره آموزشی اخذ نمایندگی بیمه 1 اسفند 1398 17 خرداد 1399 160 ساعت 17,000,000 ثبت نام
چهارمین دوره زبان تخصصی مدیریت کسب و کار 21 بهمن 1398 17 فروردین 1399 64 ساعت 24,000,000 ثبت نام
اولین دوره عمومی مهندسی هزینه 13 بهمن 1398 28 فروردین 1399 32 ساعت 9,000,000 ثبت نام
چهارمین دوره DBA - مشترک با دانشگاه علوم کاربردی FHM آلمان و موسسه F-GISI آلمان 1 آبان 1398 10 بهمن 1398 512 ساعت 480,000,000 ثبت نام
سیزدهمین دوره EMBA- مدیریت اجرایی 2 آذر 1398 19 دی 1398 704 ساعت 240,000,000 ثبت نام
Professional Post-DBA in Global SME Management 23 آذر 1398 26 بهمن 1398 1200 ساعت 680,000,000 ثبت نام
اولین دوره مدیریت کسب و کارهای خرد و متوسط در تراز جهانی POST-MBA 1 دی 1398 22 اسفند 1398 600 ساعت 290,000,000 ثبت نام
اولین دوره تخصصی پرورش و توسعه مهارتهای مشاوران مدیریت با حمایت شرکت شهرک های استان 30 آذر 1398 4 اردیبهشت 1399 160 ساعت 60,000,000 ثبت نام
اولین کارگاه آموزشی اصول و آداب تشریفات سازمانی 23 آذر 1398 18 بهمن 1398 8 ساعت 1,800,000 ثبت نام
نظام آراستگی 5S 1 دی 1398 8 اسفند 1398 8 ساعت 1,000,000 ثبت نام
مشاهده همه دوره‌ها

نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

  • سازمان مدیریت صنعتی
  • مرکز آموزش بازرگانی
اخبار و تازه‌های آموزش و پژوهش
جدیدترین اخبار و رویدادها
برخی از مشتریان
برخی از دانش‌آموختگان دوره‌های عالی مدیریت کسب و کار