مشاوره، آموزش، انتشارات

btcYazd_1e3721_1636630218.jpg
btcYazd_e9613f_1595307129.jpg
btcYazd_9d32bd_1603272067.jpg


نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

دارنده نمایندگی انحصاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

تقویم آموزشی

عنوان دوره آموزشی شروع ثبت نام شروع دوره مدت دوره هزینه(ريال) ثبت نام
چهاردهمین دوره MBA ویژه مجتمع معدنی چادرملو 1400/08/23 1400/10/02 704 ساعت 279,000,000 ثبت نام
دوره مجازی دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex 1400/06/10 1400/07/01 20 ساعت 18,000,000 ثبت نام
دوره مجازی جامع پرورش کارشناس مناقصات، استعلام‌ها و مزایدات(تدارکات عمومی) 1400/06/10 1400/06/22 60 ساعت 33,000,000 ثبت نام
دوره مفاهیم مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با رویکرد استانداردهای PMBOK و PRINCE2 1400/06/10 1400/06/17 16 ساعت 12,000,000 ثبت نام
وبینار آموزشی شناخت فرصت‌های تجاری با کشور عراق 1400/06/08 1400/06/13 4 ساعت 2,450,000 ثبت نام
مهارت‌های شرکت‌داری ویژه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و SME 1400/06/02 1400/06/15 120 ساعت 69,000,000 ثبت نام
سیزدهمین دوره EMBA- مدیریت اجرایی 1400/05/01 1400/05/06 704 ساعت 279,000,000 ثبت نام
تربیت کارشناس تخصصی و حرفه ای اکسل 1400/02/25 1400/06/25 50 ساعت 16,000,000 ثبت نام
دوره مجازی تربیت کارشناس حمل و نقل بین الملل 1400/05/30 1400/06/30 48 ساعت 35,000,000 ثبت نام
دوره مجازی تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین الملل 1400/05/30 1400/06/15 36 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی تربیت کارشناس تحلیل حرفه ای و امکان سنجی طرح کسب و کار 1400/06/10 1400/06/21 80 ساعت 39,000,000 ثبت نام
دوره مجازی یازدهمین دوره تربیت کارشناس صادرات 1400/05/30 1400/06/17 90 ساعت 69,000,000 ثبت نام
دوره مجازی جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل 1400/06/08 1400/06/21 80 ساعت 35,000,000 ثبت نام
مدیریت خرید و سفارشات خارجی 1400/06/10 1400/06/25 28 ساعت 19,000,000 ثبت نام
پنجمین دوره DBA - مشترک با دانشگاه علوم کاربردی FHM آلمان و موسسه F-GISI آلمان 1398/08/01 1400/07/01 512 ساعت 549,000,000 ثبت نام
دوره عالی POST-DBA 1399/04/31 1400/10/16 640 ساعت 700,000,000 ثبت نام
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران 1400/06/11 1400/06/29 8 ساعت 850,000 ثبت نام
دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) 1400/06/06 1400/06/20 16 ساعت 2,000,000 ثبت نام
مشاهده همه دوره‌ها

نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

  • سازمان مدیریت صنعتی
  • مرکز آموزش بازرگانی
اخبار و تازه‌های آموزش و پژوهش
برخی از مشتریان
برخی از دانش‌آموختگان دوره‌های عالی مدیریت کسب و کار