مشاوره، آموزش، انتشارات

btcYazd_d6ae12_1579424074.jpg
btcYazd_1e7055_1579424250.jpg
btcYazd_9776e9_1578551937.jpg
btcYazd_477e79_1578394269.jpg
btcYazd_b5d3c1_1575710618.jpg
btcYazd_31f8ad_1578394434.jpg
btcYazd_62204a_1578219597.jpg


دارنده نمایندگی انحصاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

دارنده نمایندگی انحصاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

تقویم آموزشی

عنوان دوره آموزشی شروع ثبت نام شروع دوره مدت دوره هزینه(ريال) ثبت نام
دومین دوره آموزشی بودجه ریزی و بودجه بندی با رویکرد کارگاهی 12 دی 1398 19 بهمن 1398 16 ساعت 4,100,000 ثبت نام
چهارمین دوره DBA - مشترک با دانشگاه علوم کاربردی FHM آلمان و موسسه F-GISI آلمان 1 آبان 1398 10 بهمن 1398 512 ساعت 480,000,000 ثبت نام
سیزدهمین دوره EMBA- مدیریت اجرایی 2 آذر 1398 19 دی 1398 704 ساعت 240,000,000 ثبت نام
Professional Post-DBA in Global SME Management 23 آذر 1398 26 بهمن 1398 1200 ساعت 650,000,000 ثبت نام
اولین دوره مدیریت کسب و کارهای خرد و متوسط در تراز جهانی POST-MBA 1 دی 1398 22 اسفند 1398 600 ساعت 290,000,000 ثبت نام
اولین دوره تخصصی پرورش و توسعه مهارتهای مشاوران مدیریت با حمایت شرکت شهرک های استان 30 آذر 1398 4 اردیبهشت 1399 160 ساعت 60,000,000 ثبت نام
اولین دوره حرفه ای مدیریت امور کارکنان 15 آذر 1398 3 بهمن 1398 40 ساعت 9,000,000 ثبت نام
کارگاه آموزشی اصول و آداب تشریفات سازمانی 23 آذر 1398 18 بهمن 1398 8 ساعت 1,800,000 ثبت نام
ششمین دوره تخصصی جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل 7 آذر 1398 21 آذر 1398 32 ساعت 9,000,000 ثبت نام
نظام آراستگی 5S 1 دی 1398 17 بهمن 1398 8 ساعت 1,000,000 ثبت نام

نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

  • سازمان مدیریت صنعتی
  • مرکز آموزش بازرگانی
اخبار و تازه‌های آموزش و پژوهش
جدیدترین اخبار و رویدادها
برخی از مشتریان
برخی از دانش‌آموختگان دوره‌های عالی مدیریت کسب و کار