مشاوره، آموزش، انتشارات

btcYazd_fca8bd_1663480128.png
btcYazd_d9523d_1662444558.png
btcYazd_efd8c7_1662444638.png
btcYazd_4e9b9e_1660641461.png
btcYazd_e5fa0e_1646652671.jpg
btcYazd_959f56_1646652816.jpg


نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

دارنده نمایندگی انحصاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

تقویم آموزشی

عنوان دوره آموزشی شروع ثبت نام شروع دوره مدت دوره هزینه(ريال) ثبت نام
کارگاه آموزشی حسابداری صنعتی 1401/07/07 1401/07/18 16 ساعت 18,000,000 ثبت نام
معامله گری رمز ارزها 1401/06/25 1401/07/23 36 ساعت 50,000,000 ثبت نام
کارگاه آموزشی مکالمه زبان در 20 جلسه 1401/06/15 1401/07/18 30 ساعت 30,000,000 ثبت نام
طراحی داشبورد در اکسل 1401/05/01 1401/06/29 24 ساعت 18,000,000 ثبت نام
دوره عالی مدیریت کسب و کار DBA 1400/12/16 1401/03/19 512 ساعت 650,000,000 ثبت نام
دوره عالی مدیریت کسب و کار EMBA 1400/12/16 1401/03/25 704 ساعت 350,000,000 ثبت نام
مشاهده همه دوره‌ها

نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

  • سازمان مدیریت صنعتی
  • مرکز آموزش بازرگانی
اخبار و تازه‌های آموزش و پژوهش
برخی از مشتریان
برخی از دانش‌آموختگان دوره‌های عالی مدیریت کسب و کار