مشاوره، آموزش، انتشارات

btcYazd_0628b9_1659783605.png
btcYazd_7b86e2_1659611575.png
btcYazd_64e816_1659507465.png
btcYazd_0a9224_1655634235.png
btcYazd_9bd01a_1658379085.png
btcYazd_a1296e_1656319410.png
btcYazd_f3af7e_1655006435.png
btcYazd_959f56_1646652816.jpg
btcYazd_e5fa0e_1646652671.jpg


نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

دارنده نمایندگی انحصاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

تقویم آموزشی

عنوان دوره آموزشی شروع ثبت نام شروع دوره مدت دوره هزینه(ريال) ثبت نام
مهارت ها مالی و حسابداری برای مدیران کسب و کار 1401/05/01 1401/05/24 20 ساعت 28,000,000 ثبت نام
بازاریابی دیجیتال 1401/05/01 1401/05/20 32 ساعت 21,000,000 ثبت نام
مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت مشاوره 1401/05/10 1401/05/20 16 ساعت 8,000,000 ثبت نام
دوره اصول بازاریابی و توسعه بازار 1401/05/05 1401/05/22 16 ساعت 11,000,000 ثبت نام
امور گمرکی و ترخیص‌ کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی) 1401/04/20 1401/05/25 21 ساعت 24,000,000 ثبت نام
جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل 1401/04/25 1401/05/24 80 ساعت 44,000,000 ثبت نام
مدیریت خرید و سفارشات خارجی 1401/04/10 1401/07/21 20 ساعت 24,000,000 ثبت نام
ششمین دوره دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex 1401/05/01 1401/06/10 20 ساعت 24,000,000 ثبت نام
جامع پرورش مدیران و کارشناس آموزش و توسعه منابع انسانی 1401/04/01 1401/05/27 50 ساعت 80,000,000 ثبت نام
دوره آموزشی POST-DBA 1400/12/01 1401/01/25 250 ساعت 250,000,000 ثبت نام
دوره عالی مدیریت کسب و کار DBA 1400/12/16 1401/03/19 512 ساعت 604,000,000 ثبت نام
دوره عالی مدیریت کسب و کار EMBA 1400/12/16 1401/03/25 704 ساعت 312,000,000 ثبت نام
دوره مجازی دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex 1401/03/01 1401/03/26 20 ساعت 24,000,000 ثبت نام
دوره مجازی هفدهمین دوره تربیت کارشناس صادرات 1401/03/01 1401/03/28 90 ساعت 87 ثبت نام
دوره مجازی جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل 1401/02/01 1401/03/24 80 ساعت 44,000,000 ثبت نام
دوره مجازی تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی 1401/03/01 1401/03/30 36 ساعت 24,000,000 ثبت نام
مشاهده همه دوره‌ها

نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

  • سازمان مدیریت صنعتی
  • مرکز آموزش بازرگانی
اخبار و تازه‌های آموزش و پژوهش
برخی از مشتریان
برخی از دانش‌آموختگان دوره‌های عالی مدیریت کسب و کار