مشاوره، آموزش، انتشارات

btcYazd_71b990_1589623994.jpg
btcYazd_0a5aeb_1589621372.jpg
btcYazd_eef9af_1589171151.jpg
btcYazd_e596fb_1588148989.jpg
btcYazd_5253ef_1587892724.jpg
btcYazd_e591eb_1586680837.jpg
btcYazd_cd2899_1586591766.jpg
btcYazd_00a398_1582440153.jpg
btcYazd_305966_1581760102.jpg
btcYazd_d6ae12_1579424074.jpg


نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

دارنده نمایندگی انحصاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

تقویم آموزشی

عنوان دوره آموزشی شروع ثبت نام شروع دوره مدت دوره هزینه(ريال) ثبت نام
دوره مجازی آموزشی اخذ نمایندگی بیمه 1398/12/01 1399/02/27 160 ساعت 13,000,000 ثبت نام
آموزش مجازی تحلیل تکنیکال مقدماتی بورس 1399/02/23 1399/03/17 18 ساعت 4,900,000 ثبت نام
آموزش مجازی اینکوترمز 2020 1399/02/10 1399/03/17 8 ساعت 1,400,000 ثبت نام
Foundation 1399/02/06 1399/02/20 16 ساعت 5,200,000 ثبت نام
?How to teach online 1399/02/06 1399/02/27 1 ساعت 750,000 ثبت نام
اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل 1399/02/07 1399/03/06 16 ساعت 2,900,000 ثبت نام
اولین دوره عمومی مهندسی هزینه 1398/11/13 1399/01/28 32 ساعت 9,000,000 ثبت نام
چهارمین دوره DBA - مشترک با دانشگاه علوم کاربردی FHM آلمان و موسسه F-GISI آلمان 1398/08/01 1398/11/10 512 ساعت 480,000,000 ثبت نام
سیزدهمین دوره EMBA- مدیریت اجرایی 1398/09/02 1398/10/19 704 ساعت 240,000,000 ثبت نام
Professional Post-DBA in Global SME Management 1398/09/23 1398/11/26 1200 ساعت 680,000,000 ثبت نام
اولین دوره مدیریت کسب و کارهای خرد و متوسط در تراز جهانی POST-MBA 1398/10/01 1398/12/22 600 ساعت 290,000,000 ثبت نام
اولین دوره تخصصی پرورش و توسعه مهارتهای مشاوران مدیریت با حمایت شرکت شهرک های استان 1398/09/30 1399/02/04 160 ساعت 60,000,000 ثبت نام
اولین کارگاه آموزشی اصول و آداب تشریفات سازمانی 1398/09/23 1398/11/18 8 ساعت 1,800,000 ثبت نام
نظام آراستگی 5S 1398/10/01 1398/12/08 8 ساعت 1,000,000 ثبت نام
مشاهده همه دوره‌ها

نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

  • سازمان مدیریت صنعتی
  • مرکز آموزش بازرگانی
اخبار و تازه‌های آموزش و پژوهش
جدیدترین اخبار و رویدادها
برخی از مشتریان
برخی از دانش‌آموختگان دوره‌های عالی مدیریت کسب و کار