عنوان دوره استاد تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت دوره هزینه دوره شروع ثبت نام  
آموزش عمومی ایمنی(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   40 ساعت 20 2,900,000
آموزش استانداردهای پرکاربرد حسابداری   1398/05/12 10 ساعت 15 2,900,000 1398/04/29
برنامه ریزی و کنترل تولید   1398/05/24 16 ساعت 20 4,500,000 1398/04/26
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاری   1398/04/15 8 ساعت 30 950,000 1398/04/01
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   1398/03/25 16 ساعت 30 1,900,000 1398/02/19
آزمونهای مدیرفنی و تکنسین فنی آسانسور   1398/04/18 2 ساعت 10 رایگان 1398/04/06
تست دیبا   - نامحدود رایگان
حسابداری پیشرفته   - نامحدود رایگان
مدیریت منابع انسانی H.R.M   - نامحدود رایگان
مدیریت رفتار سازمانی   - نامحدود رایگان
کارور PHOTOSHOP   - نامحدود رایگان
برنامه نویس ASP.NET   - نامحدود رایگان
کارور FLASH   - نامحدود رایگان
کامپیوتر کودکان   - نامحدود رایگان
انیمیشن و پویانمایی   - نامحدود رایگان
کاربر نرم افزار SPSS در تحلیل آماری (پیشرفته)   - نامحدود رایگان
تایپ سریع و ده انگشتی   - نامحدود رایگان
مهارت های زندگی آنلاین   - نامحدود رایگان
بازاریابی الکترونیکی   - نامحدود رایگان
رایانه کار ICDL درجه 2   - نامحدود رایگان
« 1 2 3 4 ... 5 13 » صفحه: