تدوین طرح فروش Sales Plan

هدف: آشنایی با وضعیت بازار، تدوین برنامه فروش و تربیت کارکنان واحد فروش 

 
در ذهن مدیران فروش و مدیران عامل همیشه ایده‌آل‌ها و هدف‌های فروش زیادی وجود دارد که موجب تعالی سازمان می‌شود، ولی در اغلب موارد این اهداف یا محقق نمی‌شوند یا به نوعی مدیران از تحقق آنها بی‌خبر می‌مانند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که مدیران هدف ریالی فروش سالانه خود را فقط در یک رقم بزرگ با تعداد صفر‌های زیاد تصور می‌کنند و پیش نیازها و فعالیت‌های بعدی آن را فراهم نمی‌کنند. این در حالی است که تحقق اهداف اعم از اهداف بزرگ و کوچک، مستقل از فعالیت های پیشین و پسین آن نبوده و برای تدوین برنامه های اینچنینی لازم است مقدماتی فراهم، اطلاعاتی گردآوری و اقداماتی در سطح سازمان و یا بازار صورت گیرد. از سوی دیگر، در تدوین طرح فروش واقع بینانه و هدف گذاری حجم فروش، به اطلاعاتی در خصوص وضعبت رقبا، وضعیت بازار، وضعیت نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصول و ... نیز نیاز خواهد بود و هرگونه اقدام در تدوین این طرح و بدون اتکا به اطلاعات و اقدامات نامبرده ناکامی های بعدی در تحقق اهداف را به دنبال خواهد داشت. براین اساس در این دوره ضمن تشریح شیوه ها و روش های کاربردی برنامه ریزی و تدوین طرح فروش، به تشریح نکات و ملاحظات پیرامون تدوین و بکارگیری این برنامه پرداخته خواهد شد.

پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 2,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538257009