تکنیک های موفقیت در مصاحبه استخدامی

هدف: آموزش نحوه رزومه‏ نویسی و طرز برخورد و نحوه بیان مهارت‏ها و شخصیت کاری آنها در زمان مصاحبه به منظور ایجاد تاثیر مثبت در مصاحبه‏ کننده
همگام با فناوری های نوین و عصر ارتباطات، شدت رقابت و تخصصی شدن مشاغل نیز به اوج رسیده و انتخاب نیروی کارامد و با تجربه به دغدغه ای اساسی برای مدیران بدل شده است. مدیریت امروزی حتی دیگر سبک های جذب نیرو و مصاحبه شغلی پیشین و سنتی را نپذیرفته و همواره به دنبال بهره گیری از الگوهای جهانی است. در واقع هماهنگ شدن و پیروی از سبک های مدیریتی موفق بهانه ای است تا مدیران امروزی فراتر از همتایان نسل های گذشته با تکیه بر فناوری اطلاعات، تلفیقی از دانش و تجربه را در بکارگیری منابع انسانی کارامد با سبک های نوین ارزیابی کنند. از این منظر، ارسال رزومه، دعوت برای مصاحبه شغلی و در نهایت استخدام، فرایندی است که به آگاهی و انتخاب مناسب نیاز دارد. قطعا مصاحبه شغلی به پیش نیازها وآموخته هایی برای اجرا وابسته است. بر این اساس در این دوره نیز تلاش خواهد شد ضمن انتقال و تشریح اصول و ملاحظات حضور در مصاحبه های شغلی به شرکت کنندگان و مخاطبان دوره، توانمندی برقراری ارتباط مناسب در جلسه مصاحبه با شخص مصاحبه کننده نیز به ایشان آموزش داده شود.


پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: نامحدود نفر
هزینه دوره: 2,500,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: