تحقیقات بازار

هدف: آشنایی مخاطبان با اصول تحقیقات بازاریابی و انواع روش های تحقیق
 
اساساً تحقیق بازار مشاهده عملکرد مشتریان به منظور درک این که چیزی توجه آنها را جلب می کند و نهایتاً نتیجه گیری کردن از این مشاهدات است. با بیانی رسمی تر تحقیق بازار را اینگونه تعریف می کند: “تحقیق بازار، جمع آوری، ثبت وتحلیل سیستماتیک و هدفمند داده ها درباره مشکلات مرتبط با بازاریابی کالاها و خدمات است .” هرچند بسیاری از کارآفرینان در خلق و ایجاد یک محصول جدید و منحصربفرد مهارت دارند اما تعداد زیادی از کارآفرینان مشتاق از تعیین یا ایجاد بازاری که محصول یا سرویس آنها را تقاضا کند غفلت می ورزند. اغلب شنیده می شود که کارآفرینان با جملاتی مانند: «چون من محصول را دوست دارم افراد دیگری هم پیدا می شوند که آنرا دوست داشته باشند». «اگر دیگران می توانند با فروش این محصول درآمد داشته باشند پس من هم می توانم» «چون هیچ فروشگاهی در شهر من این محصول را نمی فروشد پس حتماً نیاز به آن وجود دارد» وجود نیاز برای محصول خود را توجیه می کنند. و این مرحله را نادیده می انگارند. در حالی که در صورت اجرای تحلیلی جامع بر وضهیت بازار و استفاده از نتایج آن،، نرخ شکست کسب و کارهای جدید به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.  براین اساس در این دوره به تشریح اصول و تکنیک های انجام تحقیقات بازار در جهت کسب شناختی کامل تر و عمیق تر نسبت به وضعیت بازار محصولات مورد نظر برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شد.
 
سرفصل های آموزشی : 
گروه های کانونی و مصاحبه های عمیق
تدوین پرسشنامه تحقیق و فرم هاش مشاهده 
متغیر و فرضیه
جامعه آماری و نمونه گیری
تعریف روش های مختلف تحقیق
آماده سازی گزارش تحقیق
تحقیقات بازاریابی برای توسعه و عرضه محصولات جدید
جایگاه تحقیقات بازاریابی در مدیریت بازاریابی و سیستم های اطلاعات بازاریابی
فرایند تحقیقات بازاریابی
چگونگی تعریف مساله و موضوع تحقیق در تحقیقات بازاریابی
تحقیقات اکتشافی
چگونگی تدوین طرح تحقیق
داده های دست دوم و دست اول و چگونگی گردآوری آنها
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:

مدیران و سرپرستان تیم‌های بازاریابی و فروش/ مدیران بازاریابی و توسعه بازار/ کارکنان و کارشناسان حوزه های بازاریابی و فروش علاقمند به ارتقای دانش و مهارت های شغلی/ دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی و MBA و سایر علاقمندان به این حوزه 

تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: 25 نفر
هزینه دوره: 2,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538257009-03538259009