بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی

هدف: آشناسازی مخاطبان با مبانی و ضروریات انجام تبلیغات اینترنتی و شیوه های اجرای بازاریابی و تبلیغات در محیط اینترنت
 
افزایش چشمگیر شمار مخاطبان اینترنت که هر لحظه رو به افزایش است، قابل دسترس بودن اینترنت در سراسر نقاط جهان، شبانه روزی و بی وقفه بودن آن و قابلیت ایجاد تغییرات بصورت به روز باعث شده تبلیغات اینترنتی به خصوص زمانی که شرکتها از لحاظ منابع مالی با مشکلات مواجه هستند کاملاً پر رنگ تر ‌شود. امکان هدف گیری دقیق مخاطب و نیز امکان کنترل و نظارت بدون واسطه بر تبلیغات اینترنتی نیز بر جذابیت های این شیوه تبلیغاتی افزوده است. از این رو امروزه اغلب تولید کنندگان و تاجران ترجیح می‌دهند تا حوزه و مرزهای بازاریابی و تبلیغات خود را به اینترنت نیز گسترش دهند. این در حالی است که سرویس هایی که جهت تبلیغات اینترنتی عرضه می شود به فراخور شرایط می تواند کاملا متفاوت باشد و این شرایط تابعی از نوع تجارتها، زمینه های کاری،‌ برنامه های پیش بینی شده فروش،‌ میزان هزینه تبلیغاتی در نظر گرفته شده می باشد. از این رو در این دوره تلاش خواهد شد تا ضمن تشریح مبانی و مقدمات تبلیغات اینترنتی و جایگاه تبلیغات اینترنتی در دنیای کسب وکار، به شتریح شیوه های انجام تبلیغات اینترنتی برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته شود. 
 
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 3,500,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: