چهارمین دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره

هدف:

 

محتوای دوره:

 • مفاهیم کلیدی مذاکره
 • راهبردهای حل تعارض
 • خصوصیات مذاکره کننده حرفه ای
 • سبکهای مذاکره
 • آمادگی برای مذاکره
 • تنگفتار در مذاکره
 • تاکتیکهای جذاب کردن پیشنهاد
 • بایدها و نبایدهای مذاکره
 • تاکتیکهای فریبکاری در مذاکره
 • اصول تبادل امتیاز و چانه زنی
 • دامهای روانشناختی در مذاکره
 • خارج کردن مذاکره از بن بست

 

زمان برگزاری:روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 25 و 26 آبان ماه 96

 

ساعت برگزاری: 8الی 12 و 14 الی 18

 

مدرس : جناب آقای امیر بختایی

 

میزان سرمایه گذاری: 460 هزار تومان

پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/08/25
تاریخ پایان دوره: 1396/08/26
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/07/10
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/08/24
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: 25 نفر
هزینه دوره: 4,600,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد- صفاییه- بلوار شهید قندی- میدان ریاضی- ابتدای بلوار جهاد
تلفن تماس: 38223333