تجزیه ‏وتحلیل صورت‏ های مالی و تحلیل آماری هزینه ها

هدف: حضور در این دوره به شرکت‏ کنندگان امکان می‏دهد تا توانایی تحلیل عملکرد سازمان را کسب کرده و با بررسی وضعیت موجود و با آگاهی از نقاط قوت و ضعف

یکی از شیوه‏های اصلی تحلیل‏گران مالی در ارزیابی شرکت‏ها، استفاده از صورت‏های مالی آنهاست. تحلیل‏گران صورت‎‏های مالی یک شرکت را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‏دهند. در تجزیه و تحلیل شرکت‏ها سعی می‏شود وضعیت سودآوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیه سود شرکت بطور کامل بررسی گردد. از سوی دیگر ذینفعان شرکت اعم از سهام‏داران، بستانکاران و نیز افراد طرف معامله با شرکت نیز می‏توانند با استفاده از تجزیه‏وتحلیل‏های انجام شده بر روی صورت‏های مالی یک شرکت، خود را در وضعیت مناسبی با آن قرار دهند. بر این اساس در این دوره سعی خواهد شد توانایی و امکان تجزیه‏وتحلیل صورت‏های مالی به شرکت‏کنندگان انتقال یابد.
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 24 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 1 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009