ارزیابی طرح های اقتصادی ( نرم افزار کامفار COMFARΙΙΙ)

هدف: آشنایی با مفاهیم ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها و تسلط بر نرم افزار کامفار
 
ارزیابی اقتصادی پروژه یکی از مهم‏ترین اجزای تصمیم‌گیری در خصوص مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت انجام آن پروژه و یا معیاری جهت مقایسه دو یا چند پروژه با یکدیگر می‌باشد. از جمله روش‏های ریاضی مورد استفاده مدیران در جهت تصمیم‏گیری برای انتخاب و یا مقایسه اقتصادی پروژه‏ها، می‏توان به فرمول‌ها و روش‌های معمول در اقتصاد مهندسی اشاره کرد. در این خصوص نرم‌افزارهای مختلفی نیز در سراسر دنیا طراحی شده و مورد استفاده کارشناسان شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مشاوران اقتصادی و مالی قرار می‌گیرد. براین اساس آشنایی کارشناسان و تصمیم‌گیران شرکت‌های مختلف با تکنیک‌های ارزیابی و انتخاب پروژه‌ها و نرم‌افزار مربوطه از جمله نرم افزار COMFAR از طریق شرکت در این دوره امری ضروری می‌نماید.پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 32 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 1 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009