سرمایه گذاری در بازار سهام 2 (تحلیل‏گری بنیادی)

هدف: آشنایی مخاطبان با تحلیل نسبت های مالی و تعیین ارزش سهام
عوامل و متغیرهای متعددی در بازار سرمایه و در سطح کلان کشور روی قطعیت یا عدم‌قطعیت سود و نیز تغییرات قیمت دارایی‌های مالی اثر می‌گذارد. به همین خاطر روش بنیادین به بررسی دقیق عوامل محیطی که ممکن است بر روند حرکت قیمت سهام و به تبع آن بر بازده دارایی‌های مالی تاثیر گذارد، می‌پردازد. در این روش که مزیت اصلی آن، کاربرد فراوانش در سرمایه‌گذاری‌های میان مدت و بلندمدت است، به‌منظور تحلیل گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار قاعدتاً به بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور، بررسی صنعت مورد نظر و نیز بررسی شرکت مورد نظر پرداخته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحلیل بنیادین از توان بالقوه‌ای برای تشخیص وضعیت کلان اقتصاد حاکم برخوردار است و تغییر و تحولات جاری شرکت‌ها را به خوبی در تیررس نگاه خود قرار می‌دهد و نیز مهارت نگاه کردن از بالا به پائین را به تحلیل‌گران می‌آموزاند و با این مشخصه‌ها ضمن اینکه احتمال به دست آوردن منفعت مورد انتظار را تقویت می‌کند نوعی منطق‌گرایی مالی را نیز به سرمایه‌گذاران عرضه می‌دارد. براین اساس در این دوره تلاش خواهد شد به طرح روش تحلیلگری بنیادین و ملاحظات و مفاهیم پیرامون آن در بازار سهام پرداخته شود.پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 24 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 3,500,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009