سرمایه گذاری در بازار سهام 5 (مهارت های کاربردی)

هدف: آموزش انجام عملیات خبره در بازار سهام ایران و همچنین انتقال تجربیات لازم برای معامله گری
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 24 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 4,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009