برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

هدف: آشناسازی مخاطبان و شرکت‏کنندگان در دوره با تکنیک‏ها و روش‏های برنامه‏ریزی و کنترل پروژه با نگاهی کاربردی
کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه ، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه ، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود در انجام این مهم کمک می‌گیرد . در واقع کنترل ، اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین‌شده برای پروژه است ، بگونه‌ای که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیتها ، پروژه را به نزدیک‌ترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند . بر این اساس در این دوره سعی خواهد شد ضمن تشریح اصول و نکات کنترل پروژه، بر خلاف بخش اعظمی از دوره‏های در حال برگزاری در این زمینه، نگاهی کاربردی به مسائل مطروحه در طی دوره برای شرکت‏کنندگان لحاظ گردد.


پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 12 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 3,300,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009