برنامه ریزی وکنترل پروژه با نرم افزار MSP

هدف: آشنایی مخاطبان با کاربرد، اجرا پیاده‏سازی تکنیک‏های مدیریت و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP
نرم افزار MSP محصول شرکت مایکرو سافت است که برای کنترل و مدیریت و زمانبندی پروژه ها به کار می رود. این نرم افزار؛ مدیریت تمام مراحل یک پروژه از برنامه‌ریزی تا تکمیل و انتقال گزارش‌های نهایی را در بر می گیرد. نرم افزار MSP ابزاری ارزشمند برای سازماندهی طرح ها، زمان بندی کارها، اختصاص منابع و هزینه‌ کارها، تنظیم طرح برای برآورد کردن محدودیت ها و آماده کردن گزارش ها برای انتقال طرح نهایی به همه کسانی که باید طرح مورد نظر را اجرا کنند محسوب می شود. در بیانی دیگر MSP یک وسیله مدیریت پروژه های طولانی است که می تواند مورد کاربرد معلمان، دانش آموزان، سرپرستان و کارمندان جهت مدیریت زمان و کنترل جریان کار در هر گونه پروژه یا کار باشد. براین اساس در این دوره تلاش می‏شود تا ضمن آشناکردن مخاطبان با امکانات و قابلیت های این نرم افزار کاربردی، زمینه برای استفاده از این نرم افزار در پروژه های مورد نظر شرکت کنندگان نیز فراهم شود.پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 3,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009