برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم‏ افزار ( PRIMAVERA (P6

هدف: آشنایی مخاطبان با کاربرد، اجرا و پیاده‏سازی تکنیک‏های مدیریت و کنترل پروژه و آشنایی با مفاهیم برنامه‏ریزی و کنترل پروژه در حین فراگیری P6
یکی از مشکلاتی که سازمان های پروژه ای با آن مواجه اند، تعدد بالای پروژه هاست. اینگونه سازمان ها تمایل دارند تمام پروژه ها را به صورت یکپارچه و تلفیقی برنامهر یزی و کنترل نمایند و نرم افزار Primavera از این حیث برای این نوع سازمان ها بسیار مفید است. با استفاده از این نرم افزار به راحتی می توان ساختار شکست پروژه ها، ساختار سازمانی و مسئولیت ها و ... را تعریف نمود. حتی تعریف منابع نیز بصورت سلسله رماتبی امکان پذیر است. لازم بذکر است هرچند این نرم افزار اساسا برای سازمان های پروژه ای طراحی شده، با این حال می توان از آن برای پروژه های مستقل نیز استفاده نمود. براین اساس در این دوره تلاش خواهد شد ضمن معرفیPrimavera به عنوان ابزاری برای کنترل پروژه های چندگانه، به تشریح اصول و تکنیک های مدیریت و کنترل پروژه و بکارگیری آن ها در بستر نرم افزاری پرداخته شود.پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 3,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009