برگزاری سومین دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره
برگزاری سومین دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره

 


تاریخ ثبت: 1396/07/01

 

این دوره آموزشی با حضور 20 نفر از مدیران و کارشناسان فروش در محل مرکز آموزش بازرگانی یزد در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 30 و 31 شهریور ماه 96 برگزار شد.  

با سخنرانی:

جناب آقای امیر بختایی

رئوس مطالب:

مفاهیم کلیدی مذاکره، راهبردهای حل تعارض، خصوصیات مذاکره کننده حرفه ای، آمادگی برای مذاکره، بایدها و نبایدهای مذاکره، تاکتیکهای فریبکاری در مذاکره، اصول تبادل امتیاز و چانه زنی،خارج کردن مذاکره از بن بست و.......

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


منبع خبر:            تعداد بازدید: تعداد مطالعه: 218