آدرس دفتر :

1_یزد، صفاییه، بلوار شهید قندی، مابین میدان ریاضی و میدان کاج، مرکز آموزش بازرگانی یزد

تلفن های تماس:

مدیریت: 38227777_035                     امور مالی: 38237176_035                   آموزش:38223333_035                    تلفکس: 38237175-035    

2_ یزد شهرک صنعتی، میدات سرو، ساختمان فناوری و کسب و کار، واحد201       

تلفن تماس:

37273922_035