محمدرضا جعفری

عنوان دوره فارغ التحصیلی : دوره در سطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA-نوبت یازدهم
سمت: 
نام شرکت/ سازمان : 
تعداد مشاهده : 1573
تاریخ ثبت : مدیر سایت

کامیار دهقانی

دلارام کی منش

امیرحسین دانشیان

سعید رحیمی

سعیده شمس الهدی

علیرضا شایق

سیدمحمد حسین قوامی

سیدمحمد حسینی

علی فیاض

محمدرضا علیزاده

دیدگاه کاربران