محمدرضا جعفری

عنوان دوره فارغ التحصیلی : دوره در سطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA-نوبت یازدهم
سمت: 
نام شرکت/ سازمان : 
تعداد مشاهده : 3394
تاریخ ثبت : مدیر سایت

کامیار دهقانی

دلارام کی منش

سعیده شمس الهدی

امیرحسین دانشیان

علیرضا شایق

محمدرضا علیزاده

سیدمحمد حسین قوامی

سعید رحیمی

علی فیاض

سیدمحمد حسینی

  دیدگاه کاربران