محمدرضا جعفری

عنوان دوره فارغ التحصیلی : دوره در سطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA-نوبت یازدهم
سمت: 
نام شرکت/ سازمان : 
تعداد مشاهده : 150
تاریخ ثبت : مدیر سایت

کامیار دهقانی

دلارام کی منش

سعیده شمس الهدی

سعید رحیمی

سیدمحمد حسینی

علی فیاض

محمدرضا علیزاده

علیرضا شایق

امیرحسین دانشیان

سیدمحمد حسین قوامی

دیدگاه کاربران