محمدرضا جعفری

عنوان دوره فارغ التحصیلی : دوره در سطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA-نوبت یازدهم
سمت: 
نام شرکت/ سازمان : 
تعداد مشاهده : 812
تاریخ ثبت : مدیر سایت

کامیار دهقانی

دلارام کی منش

سعید رحیمی

سعیده شمس الهدی

سیدمحمد حسینی

علیرضا شایق

امیرحسین دانشیان

محمدرضا علیزاده

سیدمحمد حسین قوامی

علی فیاض

دیدگاه کاربران