سیدمحمد حسینی

عنوان دوره فارغ التحصیلی : دوره در سطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA-نوبت دوازدهم
سمت: 
نام شرکت/ سازمان : 
تعداد مشاهده : 204
تاریخ ثبت : مدیر سایت

کامیار دهقانی

دلارام کی منش

محمدرضا جعفری

سعیده شمس الهدی

سعید رحیمی

سیدمحمد حسین قوامی

علی فیاض

امیرحسین دانشیان

محمدرضا علیزاده

علیرضا شایق

دیدگاه کاربران