عنوان:دوره های ترمیک زبان تجاری (BTC-1)

هدف:در این دوره ها زبان تجاری بصورت کاملا کاربردی توسط اساتید مجرب تدریس میشود.این دوره اولین سطح از زبان تجاری میباشد برای کسانی که قصد شروع فراگیری را دارند.
 
مرکز زبان
مشاهده جزئیات

عنوان:مکاتبات اداری و اصول گزارش نویسی

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران

هدف:
 
HSE
مشاهده جزئیات

عنوان:ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری

هدف:
 
HSE
مشاهده جزئیات

عنوان:آموزش عمومی ایمنی(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

هدف:
 
HSE
مشاهده جزئیات

عنوان:دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

هدف:
 
HSE
مشاهده جزئیات

عنوان:کارگاه آموزشی مهارتهای عمومی مدیریت

هدف:ارتقاء سطح دانش وآگاهی مدیران سطوح مختلف وتوسعه رویکردعلمی وحرفه ای آنان نسبت به حرفه مدیریت وچگونگی نقش آفرینی مدیران دردرک وحل موثرمسائل واقعی ومهم سازمان
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بورس

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:وبینار آینده نگری بازارهای ایران در سال 99

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:آموزش کاربردی اکسل در صنعت

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

« 1 2 3 » صفحه: