عنوان:مهارت های رفتار و ارتباط موثر با مشتری

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:مدیریت پروژه

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:تاثیرات متاورس، بلاک چین و رمزارز در کسب و کار آینده

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:مدیریت استراتژیک

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:مهارت های عمومی مدیریت 2 - دوره تکمیلی

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:طراحی و بهبود مدل های کسب و کار

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:دوره عالی مدیریت کسب و کار DBA

هدف:هدف اصلی این دوره تربیت مدیران حرفه ای و آینده نگر است که با دانش و مهارت‌های مدیریت کسب و کار آشنا شوند و بتوانند در تدوین جهت‌گیرهای راهبردی و همچنین حل مسائل واقعی محیط کار موثر باشند. این دوره همچنین برای پاسخ دهی به نیاز تصمیم گیرندگان در صنایع مختلف طراحی شده است، تا آن‌ها را با دانش نوین در زمینه مدیریت کسب و کار در عرصه‌های ابر رقابتی آشنا کند و (تا) بتوانند در ایفای نقش معمار سازمانی به‌طور موثر و کارآمد عمل ‌نماید.​
 
تحصیلات تکمیلی و دوره های عالی مدیریت
مشاهده جزئیات

عنوان:دوره عالی مدیریت کسب و کار EMBA

هدف:هدف کلی این برنامه کمک به بهبود نظام مدیریت سازمان‌های تولیدی، صنعتی و بنگاه‌های خدماتی خصوصی و دولتی است. انتظار می‌رود مدیران بنگاه‌های مذکور با شرکت در این برنامه به حرفه مدیریت تسلط بیشتری یابند و با‌استفاده از فنون و تئوری‌های جدید مدیریت، وظایف خود را به‌نحوی موثر تر از سابق انجام دهند. مزید بر آن انتظار می‌رود شرکت در این برنامه راه را برای قبول مسئولیت‌های دشوارتر مدیریت توسط شرکت‌کنندگان هموار کند.​
 
تحصیلات تکمیلی و دوره های عالی مدیریت
مشاهده جزئیات