عنوان:سومین دوره آموزشی اخذ نمایندگی بیمه

هدف:
 
بیمه
مشاهده جزئیات

عنوان:چهارمین دوره زبان تخصصی مدیریت کسب و کار

هدف:دوره آموزشی زبان تخصصی کسب و کار (Business English) شما را با انگلیسی رایج در دنیای تجارت آشنا می کند و از نظر معلومات زبان انگلیسی نیز برای موفقیت های شغلی بیشتر آماده می سازد.
 
مرکز زبان
مشاهده جزئیات

عنوان:اولین دوره عمومی مهندسی هزینه

هدف:
 
مشاوره
مشاهده جزئیات

عنوان:چهارمین دوره DBA - مشترک با دانشگاه علوم کاربردی FHM آلمان و موسسه F-GISI آلمان

هدف:آشنایی فراگیران با الگوها و مفاهیم کاربردی و کلان در عرصه مدیریت کسب و کار
 
تحصیلات تکمیلی و دوره های عالی مدیریت
مشاهده جزئیات

عنوان:سیزدهمین دوره EMBA- مدیریت اجرایی

هدف:آماده سازی ، پرورش و تربیت مدیران حرفه ای و اجرایی برای بخش ها ، شرکت ها و بنگاه های صنعتی ، اقتصادی و اجتماعی کشور
 
تحصیلات تکمیلی و دوره های عالی مدیریت
مشاهده جزئیات

عنوان:Professional Post-DBA in Global SME Management

هدف:توسعه دانش نظری و عملی بر اساس بومی سازی تجربیات موفق بین المللی خصوصا متدهای المانی برای مدیران کسب و کارهای خرد و متوسط در تراز جهانی و حمایت و کمک به کارافرینان برای توسعه مهارتهای مدیریتی با رویکرد نواورانه، دیجیتال و توسعه پایدار در شرایط ناپایدار اقتصادی
 
تحصیلات تکمیلی و دوره های عالی مدیریت
مشاهده جزئیات

عنوان:اولین دوره مدیریت کسب و کارهای خرد و متوسط در تراز جهانی POST-MBA

هدف:
 
تحصیلات تکمیلی و دوره های عالی مدیریت
مشاهده جزئیات

عنوان:اولین دوره تخصصی پرورش و توسعه مهارتهای مشاوران مدیریت با حمایت شرکت شهرک های استان

هدف:تربیت مشاورین و منتورهای متخصص، پیشرو و بالنده برای ارائه خدمات مشاوره و منتورینگ
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:اولین کارگاه آموزشی اصول و آداب تشریفات سازمانی

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:نظام آراستگی 5S

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات