عنوان:دوره مجازی دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:دوره مجازی جامع پرورش کارشناس مناقصات، استعلام‌ها و مزایدات(تدارکات عمومی)

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:دوره مفاهیم مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با رویکرد استانداردهای PMBOK و PRINCE2

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:وبینار آموزشی شناخت فرصت‌های تجاری با کشور عراق

هدف:شناخت فرصت‌های تجاری با کشور عراق
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:مهارت‌های شرکت‌داری ویژه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و SME

هدف:آشنایی فراگیران با مهارت‌های شرکت‌داری شرکت‌های دانش‌بنیان و SME
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:سیزدهمین دوره EMBA- مدیریت اجرایی

هدف:آماده سازی ، پرورش و تربیت مدیران حرفه ای و اجرایی برای بخش ها ، شرکت ها و بنگاه های صنعتی ، اقتصادی و اجتماعی کشور
 
تحصیلات تکمیلی و دوره های عالی مدیریت
مشاهده جزئیات

عنوان:تربیت کارشناس تخصصی و حرفه ای اکسل

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:دوره مجازی تربیت کارشناس حمل و نقل بین الملل

هدف:سازمان های موفق و دارای استراتژی مدون هیچگاه تصمیمات خود را به طرف های تجاری خود نسپرده و با بهره گیری از شناخت و تخصص موجد در بین کارکنان و مشاوران سازمانی به تجزیه و تحلیل موضوعات و اتخاد صحیح ترین و کاربردی ترین تصمیمیات میپردازند. هدف اصلی این دوره آشنا نمودن مخاطبان با مفاهیم, اصطاحات, روش ها و قوانین حمل و نقل بین المللی بگونه ای است که به مخاطبین قابلیت برسی و تجزیه تحلیل پیشنهادات و عملیات ترابری در سازمانها را داده و سازمان را در انتخاب یک کارگزار مطمئن حمل و نقل و روشی موثر و سود آور همیاری نماید. امروزه نقش حمل و نقل بعنوان مهمترین رکن لجیستیک بر هیچیک از دست اندرکاران تجارت و صنعت پوشیده نیست. این اهمیت تا آنجا پیش میرود که اتاق بازرگانی بین الملل برای اولین بار و پس از ۷۵ سال متدولوژی سنتی قواعد اینکوترمز را بر اساس روش اتخاذی حمل تغییر داد.
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:دوره مجازی تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین الملل

هدف:تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:دوره مجازی تربیت کارشناس تحلیل حرفه ای و امکان سنجی طرح کسب و کار

هدف:در انتهای دوره از دانشپذیران انتظار می رود که توانایی ها و مهارت های زیر را کسب نمایند:  بیان اهمیت و ضرورت ارزیابی طرح را در مرحله پیش از سرمایه گذاری  درک مفهوم ارزیابی اقتصادی  توانایی مقایسه رویکرد بخش خصوصی و بخش دولتی را در ارزیابی طرح ها  شرح کامل سیر تکاملی پروژه  شرح کامل فعالیت هایی که لازم است در مرحله امکان سنجی انجام شود  شرح کامل مراحل ارزیابی طرح را به صورت کلی  تشریح مفهوم بازار و مراحل مطالعه بازار  تشریح ضرورت تحلیل تقاضا در بررسی بازار و تأثیر آن بر ارزیابی مالی  تشریح روش های مختلف پیش بینی تقاضا  تعریف بازاریابی و جایگاه و ضرورت توجه به مدیریت بازاریابی در ارزیابی طرح  شرح مفهوم و مراحل ارزیابی فنی  شرح مفهوم ارزیابی آثار زیست محیطی  شرح مفاهیم ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی  کسب شناخت در حوزه تکنولوژی و نحوه گزینش تکنولوژی مناسب  بیان عوامل موثر بر مکان یابی پروژه  بیان نقش سیاست ها و خط مشی های دولت در ارزیابی فنی طرح  شرح تقسیم بندی کلی از هزینه های اجرای طرح  شناخت هزینه های سرمایه ای ثابت طرح و انواع آن  شناخت سرمایه در گردش، ضرورت توجه و نحوه برآورد آن را در ارزیابی مالی  بیان مفهوم هزینه استهلاک و روش های مختلف برآورد هزینه استهلاک  تشریح نحوه برآورد درآمد پروژه  فرآیند تحلیل گردش وجوه نقدی و نقش آن در تأمین منابع مالی طرح را توضیح دهد.  شرح روش های مختلف تامین مالی پروژه  شرح معیارهای مختلف ارزیابی اقتصادی طرحها و نحوه کاربرد آنها  تشریح نحوه محاسبه ارزش فعلی و ارزش آینده پول  تشخیص نحوه محاسبه ارزش فعلی و آینده درآمدهای یکنواخت سالانه در دوره های زمانی بلند مدت  مقایسه معیارهای ایستا و پویا در ارزیابی طرح ها  شرح نحوه ارزیابی پروژه ها و انتخاب طرح مناسب با استفاده از روش ارزش فعلی خالص، ارزش فعلی خالص به هزینه اولیه، نرخ بازده داخلی، نرخ بازده داخلی تعدیل شده، دوره بازگشت سرمایه پویا و نسبت منافع به هزینه  شرح نقطه سر به ‌سر و نحوه محاسبه مقدار تولید در نقطه سر به سر و اثر تغییر در متغیرهای مختلف بر این مقدار  بیان ویژگی های شرایط ریسک و عدم اطمینان در ارزیابی اقتصادی طرح ها و روش های اندازه گیری ریسک  تعریف تورم و شاخص های مختلف اندازه گیری آن  شرح نحوه اثر گذاری تورم بر ارزش زمانی پول و فرموله کردن آن  شرح نحوه تعدیل معیارهای ارزیابی پروژه به منظور استفاده از آنها در شرایط تورمی  توانایی محاسبه مفاهیم اصلی ارزیابی طرح های اقتصادی بر اساس نرم افزار excel  کسب مهارت در مفاهیم پایه ای اقتصاد مهندسی و بکار گیری آن در تحلیل های اقتصادی نتایج کامفار  تعریف انواع پروژه های اقتصادی در نرم افزار کامفار و توانایی ورود اطلاعات به این نرم افزار  شناسایی و رفع خطا های نرم افزار کامفار  کسب مهارت در روش های مختلف آنالیز اقتصادی پروژه ها و انتخاب بهترین روش  توانایی رتبه بندی درست در پروژه ها بر اساس شاخص های مالی و اقتصادی  به کار گیری آنالیز حساسیت در پروژه ها
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

1 2 صفحه: