عنوان:اولین دوره تخصصی پرورش و توسعه مهارتهای مشاوران مدیریت با حمایت شرکت شهرک های استان

هدف:تربیت مشاورین و منتورهای متخصص، پیشرو و بالنده برای ارائه خدمات مشاوره و منتورینگ
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:اولین کارگاه آموزشی اصول و آداب تشریفات سازمانی

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات

عنوان:نظام آراستگی 5S

هدف:
 
دوره های کوتاه مدت و کاربردی
مشاهده جزئیات