فرآیند ثبت درخواست تسهیلات آموزشی تا سقف 200 میلیون ریال (با کارمزد 4 درصد)

 

 

 

با توجه با ابلاغیه جدید پرداخت تسهیلات بانکی در سایت مدیریت صنعتی و دریافت وام بلند مدت آموزشی، فرایند اجرای دریافت وام شهریه از نیمسال تحصیلی جاری بصورت زیر می باشد.

 

 
 
 
نکات ضروری :