مشاوره، آموزش، انتشارات

btcYazd_a10ac5_1620019852.jpg
btcYazd_4b6876_1607944056.jpg
btcYazd_0032e0_1592971494.jpg
btcYazd_b5d3c1_1575710618.jpg
btcYazd_6b02c8_1607154640.jpg
btcYazd_e9613f_1595307129.jpg
btcYazd_00a398_1582440153.jpg
btcYazd_9d32bd_1603272067.jpg


نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

دارنده نمایندگی انحصاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

تقویم آموزشی

عنوان دوره آموزشی شروع ثبت نام شروع دوره مدت دوره هزینه(ريال) ثبت نام
کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط با مشتری 1400/03/20 1400/04/10 16 ساعت 9,900,000 ثبت نام
کارگاه آموزشی قانون کار 1400/03/20 1400/04/07 6 ساعت 2,900,000 ثبت نام
تربیت کارشناس تخصصی و حرفه ای اکسل 1400/02/25 1400/04/03 50 ساعت 16,000,000 ثبت نام
مدیریت حرفه ای منابع انسانی 88 ساعت 43,600,000 ثبت نام
زبان انگلیسی بازرگانی و کسب و کار 1400/02/11 1400/02/31 32 ساعت 3,500,000 ثبت نام
دوره مجازی تربیت کارشناس حمل و نقل بین الملل 1399/12/18 1400/03/06 48 ساعت 35,000,000 ثبت نام
دوره مجازی تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی 1399/12/18 1400/02/27 40 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی مدیریت خرید،تدارکات و قردادهای داخلی 1399/12/18 1400/02/12 28 ساعت 15,000,000 ثبت نام
دوره مجازی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق NTSW و اظهار از راه دور در گمرک 1399/12/18 1400/02/29 28 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی مدیریت خرید،سفارشات و قردادهای خارجی 1399/12/18 1400/03/28 28 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی تربیت کارشناس تحلیل حرفه ای و امکان سنجی طرح کسب و کار 1399/12/18 1400/03/11 80 ساعت 39,000,000 ثبت نام
دوره مجازی تهیه و تنظیم قردادهای بین الملی 1399/12/18 1400/03/02 36 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی اینکوترمز2020 1399/12/18 1400/02/20 12 ساعت 9,000,000 ثبت نام
دوره مجازی امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی) 1399/12/18 1400/03/23 27 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی هفتمین دوره تربیت کارشناس صادرات 1399/12/17 1400/02/05 90 ساعت 6,900,000 ثبت نام
دوره مجازی جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل 1399/12/18 1400/01/30 81 ساعت 35,000,000 ثبت نام
پنجمین دوره DBA - مشترک با دانشگاه علوم کاربردی FHM آلمان و موسسه F-GISI آلمان 1398/08/01 1400/07/01 512 ساعت 480 ثبت نام
سیزدهمین دوره EMBA- مدیریت اجرایی 1399/07/04 1399/11/02 704 ساعت 260,000,000 ثبت نام
دوره عالی POST-DBA 1399/04/31 1400/02/16 640 ساعت 700,000,000 ثبت نام
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران 1399/04/15 1399/05/11 8 ساعت 700,000 ثبت نام
مشاهده همه دوره‌ها

نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

  • سازمان مدیریت صنعتی
  • مرکز آموزش بازرگانی
اخبار و تازه‌های آموزش و پژوهش
برخی از مشتریان
برخی از دانش‌آموختگان دوره‌های عالی مدیریت کسب و کار