مشاوره، آموزش، انتشارات

btcYazd_a10ac5_1620019852.jpg
btcYazd_c1b822_1615626691.jpg
btcYazd_05b945_1615626441.jpg
btcYazd_d55dbd_1615621557.jpg
btcYazd_da2177_1615621359.jpg
btcYazd_77f76e_1615621640.jpg
btcYazd_a343b0_1615619190.jpg
btcYazd_f68637_1615619011.jpg
btcYazd_0ab24b_1615618360.jpg
btcYazd_4b6876_1607944056.jpg


نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

دارنده نمایندگی انحصاری سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

تقویم آموزشی

عنوان دوره آموزشی شروع ثبت نام شروع دوره مدت دوره هزینه(ريال) ثبت نام
مدیریت حرفه ای منابع انسانی 88 ساعت 43,600,000 ثبت نام
زبان انگلیسی بازرگانی و کسب و کار 1400/02/11 1400/02/31 32 ساعت 3,500,000 ثبت نام
دوره مجازی تربیت کارشناس حمل و نقل بین الملل 1399/12/18 1400/03/06 48 ساعت 35,000,000 ثبت نام
دوره مجازی تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی 1399/12/18 1400/02/27 40 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی مدیریت خرید،تدارکات و قردادهای داخلی 1399/12/18 1400/02/12 28 ساعت 15,000,000 ثبت نام
دوره مجازی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق NTSW و اظهار از راه دور در گمرک 1399/12/18 1400/02/02 28 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی مدیریت خرید،سفارشات و قردادهای خارجی 1399/12/18 1400/03/28 28 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی تربیت کارشناس تحلیل حرفه ای و امکان سنجی طرح کسب و کار 1399/12/18 1400/03/11 80 ساعت 39,000,000 ثبت نام
دوره مجازی تهیه و تنظیم قردادهای بین الملی 1399/12/18 1400/03/02 36 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی اینکوترمز2020 1399/12/18 1400/02/20 12 ساعت 9,000,000 ثبت نام
دوره مجازی امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی) 1399/12/18 1400/03/23 27 ساعت 19,000,000 ثبت نام
دوره مجازی هفتمین دوره تربیت کارشناس صادرات 1399/12/17 1400/02/05 90 ساعت 6,900,000 ثبت نام
دوره مجازی جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل 1399/12/18 1400/01/30 81 ساعت 35,000,000 ثبت نام
پنجمین دوره DBA - مشترک با دانشگاه علوم کاربردی FHM آلمان و موسسه F-GISI آلمان 1398/08/01 1400/07/01 512 ساعت 480 ثبت نام
سیزدهمین دوره EMBA- مدیریت اجرایی 1399/07/04 1399/11/02 704 ساعت 260,000,000 ثبت نام
دوره عالی POST-DBA 1399/04/31 1400/02/16 640 ساعت 700,000,000 ثبت نام
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران 1399/04/15 1399/05/11 8 ساعت 700,000 ثبت نام
ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری 1399/04/15 1399/05/05 20 ساعت 2,500,000 ثبت نام
آموزش عمومی ایمنی(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) 1399/04/15 1399/05/12 40 ساعت 3,500,000 ثبت نام
دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) 1399/04/15 1399/05/04 16 ساعت 2,500,000 ثبت نام
مشاهده همه دوره‌ها

نماینده رسمی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در استان یزد

  • سازمان مدیریت صنعتی
  • مرکز آموزش بازرگانی
اخبار و تازه‌های آموزش و پژوهش
برخی از مشتریان
برخی از دانش‌آموختگان دوره‌های عالی مدیریت کسب و کار