معرفی کانون مهندسی هزینه و انجمن ها و شورای همکار

 

 

سازمان مدیریت صنعتی یزد (شرکت گسترش مدیریت سامان ایساتیس) بعنوان نماینده کانون مهندسی هزینه در یزد معرفی شد و این توافق طی یک قرارداد مشخص در تاریخ  98/10/01  به امضا طرفین رسید. برای شناخت بیشتر و معرفی فعالیتهای کانون مطالعه مطالب زیر می تواند مفید باشد.

 

                                                          

 

کانون مهندسی هزینه (ایرانیان)

کانون مهندسی هزینه (ایرانیان) در سال ۱۳۹۶ تاسیس گردیده و هدف آن ارتقای کمی و کیفی، علمی و تخصصی کلیه افراد حقیقی یا حقوقی است که به انحا مختلف در کسب و کار خود با انواع هزینه ها از جمله هزینه های سرمایه گذاری، عملیاتی، دارایی های استراتژیک و افزایش ثروت درگیر هستند می باشد. این کانون با عضویت در مجامع بین المللی مانند انجمن بین المللی مهندسی هزینه و ICEC و ژورنال مهندسی هزینه، از تجارب ،دانش و مهارت های ایشان در جهت اهداف فوق استفاده می نماید. از دید استانداردهای تجربه شده، مهندسی هزینه دارای مبنای مهندسی بوده و وظیفه مدیریت هزینه کل TCM در طول عمر یک کسب و کار را برعهده دارد بنابراین اعضای کانون را اشخاص حقیقی و  حقوقی تشکیل می دهند که دارای جایگاه  مرتبط با هزینه کل کسب و کار بوده و می بایستی هزینه های کسب و کار را طوری مهندسی نمایند تا در انتها کسب و کار بتواند بالاترین منافع  را برای ذی نفعان خود ایجاد نماید.

 

انجمن بین المللی مهندسی هزینه و ایران

انجمن بین المللی مهندسی هزینه با بیش از ۵۰ کمیته در ۱۰۰ کشور، از سال 1956 تدوین آیین نامه ها، توصیه نامه ها،و استاندارد مهندسی هزینه و مدیریت هزینه کل (TCM)را بنا نهاده است. این انجمن متعهد به تدوین حداقل الزامات لازم برای تهیه روش ها و متد های برآورد، بودجه بندی، کنترل، پیش بینی، آنالیز ریسک و مهندسی هزینه می باشد. این انجمن  کلیه کارشناسان را در صورت اخذ صلاحیت، رتبه بندی کرده و ممیزی هزینه کل کسب و کار را به آنها واگذار می کند. کلیه سازمانها و شرکت های بین المللی موظفند از کارشناسانی که دارای رتبه بندی از این انجمن باشند در قراردادهای بین المللی ( به دلیل زبان مشترک داشتن) استفاده نمایند. دفتر رسمی این انجمن در سال 1396 در ایران آغاز بکار کرد و با پیش برنامه تربیت مدرس، آموزش های عمومی و تخصصی و ارائه گواهینامه های بین المللی، ترویج استانداردهای بین المللی، تدوین استانداردهای محلی را نیز آغاز نموده است.